-

Учениците направиха проучване за съществуващите женски организации в България от 1960 г. до сега и се запознаха със законовите промени в статуса на жените в страната ни. Въз основа на потърсена и намерена от тях информация, се създадоха презентации и въпросник, чрез който се проведе анкетно проучване сред нашите партньори. По този начин бе извършена проверка на получените знания за българските женски асоциации и правата на жените сред учениците от Румъния и Хърватска.

Дейността е за месец април по проект "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", №2020-1-HR01-KA229-077823_4