Уважаеми родители,

    След предоставената на 17.03.2020г. от МОН платформа edu.mon.bg и създадената към момента училищна организация за обучение от разстояние на учениците от 25. ОУ, Ви информираме, че на учителите от прогимназиален етап по всеки предмет се дава пълна възможност да преценят и внедрят в процеса на обучение един от двата варианта, а именно: да използват електронната платформа на МОН или да продължат комуникацията си чрез досега създадените канали. Към настоящия момент работата ни продължава по установения начин, а при евентуална промяна ще бъдете своевременно информирани от класните ръководители.

                                                                                                                     

                                                                                                                        от Ръководството