На 4 ноември гост на 3 б клас бе госпожа Весела Ефтимова, майка на Кая. Повод за гостуването й бе предстоящият Ден на християнското семейство. Заедно с класния си ръководител госпожа Венета Янкова и с г-жа Ефтимова учениците обсъдиха основните правила за добри човешки отношения, споделиха как се чувстват в своите семейства. Дискусията завърши с игри за наблюдателност, в които децата проявиха изключителни рефлекси и съобразителност.