УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ  И  УЧЕНИЦИ,

         Във връзка със заповед № РД09-2152/27.08.2019г. на министъра на образованието и науката, т.3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 7 клас през учебната 2019/2020г., и писмо на РУО – София-град с изх. № РУО1-7500/31.03.2020г. Ви уведомяваме, че учениците от 7 клас имат право да се явят  и на НВО по чужд език. САМО желаещите подават заявление чрез електронната поща на училището - ou25@abv.bg,  до 06.04.2020г. включително.

                                                                                                                         От Ръководството

 

Приложение: Заявление