Уважаеми родители,

 

 Предвид на вече доказани случаи на COVID-19 в 6. клас, както и рязко повишилият се брой ученици с респираторни заболявания и грипоподобни симптоми и по предписание на СРЗИ, в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката №09-3304/14.10.2021г. с цел предотвратяване на разпространението на корона вирусната инфекция, Ви уведомяваме, че всички ученици от четвърти и шести клас преминават към обучение от разстояние в електронна среда в платформата на Microsoft Teams за периода от 18.10.2021г. до 29.10.2021г. включително. Образователният процес за посочения период ще се осъществява по временен дневен режим, даден по-долу.

С два дни се удължава обучението от разстояние в електронна среда на всички седми класове, до 22.10.2021г.  включително. Обучението им ще се осъществява по вече предоставения им дневен режим.

На 25.10.2021г. се възстановява образователният процес в присъствена форма за 7. клас.

На 2.11.2021г. се възстановява образователният процес в присъствена форма за 4. и за 6. клас.

Останалите класове от начален и прогимназиален етап засега продължават обучението си в присъствена форма. Настоятелно Ви молим да обърнете сериозно внимание на децата си да носят непрекъснато маски, докато са в училище /в часовете и в междучасията/, както и да спазват строго санитарно-хигиенните изисквания. Осигурявайте им достатъчно лични предпазни средства! Дори и при най-малкото съмнение не ги пращайте на училище до изясняване на симптоматиката. Надяваме се на разбиране и съдействие!

      

ВРЕМЕНЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  4.КЛАС И ОТ 6.КЛАС,

СЧИТАНО ОТ 18.10.2021г. ДО 29.10.2021г. ВКЛ.

 

 

Час

 

IV клас

 І   час

       8:20 –   8:40

ІІ  час

       8:50 –   9:10

ІІІ час

9:40 – 10:00

ІV час

     10:40 – 11:00

V  час

     11:30 – 11:50

VІ час

     12:20 – 12:40

 

 

 

 

Дейности ЦОУД

 

ІV клас

Организиран отдих и физическа активност

 

13:10ч. – 13:30 ч.

Организиран отдих и физическа активност

 

13:30ч. – 13:50 ч.

 

Самоподготовка

 

 

    14:00ч. – 14:20ч.

 

Самоподготовка

 

 

    14:30ч. – 14:50ч.

Дейности по интереси

 

15:00ч. – 15:20ч.

Дейности по интереси

 

15:30ч. – 15:50ч.

 

       Учениците, посещаващи групи ЦДО, ще се обучават синхронно чрез електронната платформа на Microsoft Teams.

 

Час

 

VI клас

 І   час

8:10 –   8:40

ІІ  час

8:50 –   9:20

ІІІ час

9:40 – 10:10

ІV час

10:40 – 11:10

V  час

11:30 – 12:00

VІ час

12:20 – 12:50

VII час

13:10 – 13:40

 

       Дневното разписание на онлайн часовете е съобразено с дневното разписание на    учителите, преподаващи едновременно в присъствена форма, при която часовете са с продължителност 40 минути, и в електронна среда с часове от 20 минути за начален и от 30 минути за прогимназиален етап.