Уважаеми родители,

       Във връзка с постъпило писмо с вх. № 0211-296/31.08.2021г. на главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година, в съответствие с чл.8, ал.1 от Наредба № 3/27.04.2000г., Ви информираме, че с оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родителите, здравно-профилактичните карти на децата и учениците трябва да се предоставят по служебен път на училището от общопрактикуващите лекари. Само при невъзможност за изпращане по електронен път, ще ги предоставяте на хартиен носител.

       За целта мейла, на който Вашите лични лекари трябва да пращат здравно-профилактичните картони, е: ou25_zdrave@abv.bg

       Моля в най-кратки срокове да информирате медицинските специалисти!