Уважаеми родители и ученици,

1.Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 15.06.2020 г. и на 17.06.2020 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,15 ч. / Всеки ученик трябва да провери наличието и вида на личната си карта. При необходимост да потърси съдействието на класния си ръководител за издаване на такава в срок до 05.06.2020г. /

На изпитите учениците пишат с черен химикал. Чертаят с молив.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

Изпитите ще се проведат при засилени противоепидемични мерки при осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите.

2.НВО по чужд език тази година няма да се провежда.

3.Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Заявления се подават в канцеларията на училището от 27-29 май 2020 г. от 8.30ч. до 16.00ч. Обръщаме внимание, че с резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата.

Изпитите са, както следва:

  • изобразително изкуство – 22 юни 2020г.
  • музика – 23 юни 2020 г.;
  • спорт – 24-25 юни 2020 г. вкл.

4.Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 29 юни 2020 г.

В служебните бележки, които учениците ще получат, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

5.Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. РУО София-град ще предостави допълнителна информация за това.

 

Приложение: Заявление за проверка на способностите.