Подкрепа за приобщаващо образование

31-01-2022
През учебната 2021/2022 година, 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ участва в проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Образование за утрешния ден

11-11-2020
Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк

Вдъхновяема енергия

04-03-2020
25. ОУ "Д-р Петър Берон" е едно от 10-те училища, което участва в пилотен проект на Столична община „Вдъхновяема енергия".

Образование за утрешния ден

04-03-2020
През 2019/2020 учебна година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва в проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"  с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г.

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния…

13-01-2020
Обща информация: Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование.

Проект „Ефективни преподавателски практики в приобщаващата…

23-06-2019
Цел на проекта: повишаване качеството на приобщаващото образование

ПРОЕКТ „ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА…

23-01-2019
Ученици и учители от нашето училище са включени в различни активности по този проект. В рамките на горепосочения проект са планирани три типа обучения за ученици: Обучение в „час на класа“ за ученици от 6ти и 7ми клас;

Проект "Искаме да спортуваме - да растем силни и здрави…

23-10-2017
Проектното ни предложение е свързано с един от любимите спортове на децата - колоезденето. По проекта са осигурени осем нови велосипеда, каски и сигнални жилетки.

Проект УСПЕХ

13-11-2014
Проект УСПЕХ за четвърта година в 25 ОУ „Д-р П. Берон” През 2014/2015 учебна година 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, за четвърта поредна година се включи в Проект „Успех“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“.