Ученически олимпиади и състезания

31-01-2022
През 2021/2022 учебна година. 25. ОУ "Д-р Петър Берон", спечели участието си в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“  

Заедно в грижата за ученика

31-01-2022
Участие в Националната програма „Заедно в грижата за ученика“

Занимания по интереси

31-01-2022
От учебната 2018/2019 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва всяка учебна година в извънкласни дейности Занимания по интереси с подкрепата на МОН.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В…

10-05-2021
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община

Заедно в грижата за ученика

04-03-2020
25. ОУ "Д-р Петър Берон" се вклюи в НП "Заедно в грижата за ученика" в: Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”.

Иновации в действие

04-03-2020
През 2019/2020 учебна година 25. ОУ "Д-д Петър Берон" участва в Национална програма Иновации в действие.

Занимания по интереси

04-03-2020
От учебната 2018/2019 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва в извънкласни дейности Занимания по интереси с подкрепата на МОН.

Проект „Квалификация за професионално развитие на…

15-01-2019
45 педагогически специалисти от 25 ОУ "Д-р П.Берон" се включват в значим проект на Министерство на образованието и науката От 04.10.2018 г.

Национална програма „По-здрави деца“

23-06-2018
25 ОУ „Д-р П.Берон“ участва активно в Национална програма „По-здрави деца“

Дарителска акция "Сподели книжка"

23-08-2017
Дарителска акция "Сподели книжка" със съдействието на район "Красно село" и фондация "Детски книги"​

Еко спасител

23-12-2016
В 25 ОУ се сформира клуб "Еко спасители" Общата цел на клуба е да допринесем за съхраняване на природата и ресурсите за бъдещите поколения.