25. ОУ „Д-р Петър Берон“ се задължава да защитава личните Ви данни.

Декларацията за поверителност относно защита на личните данни се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Подадените от Вас заявления ще бъдат обработени от лице, което има право да разглежда и съхранява лични данни.

Сайтът на училището е защитен според изискванията на GDPR и Вашите лични данни са подсигурени.

Вие давате съгласието си за събиране, обработване и съхраняване на Ваши лични данни и данни на детето Ви единствено с цел кандидатстване и последващо класиране в паралелки за прием в първи клас за предстоящата учебна 2020/2021 година.