Конкурс за осъществяване на извънкласни дейности на територията на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за учебната 2019/2020 година