Поля Маринова

Преподавател по:

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Човекът и природата

Димитър Джепков

Преподавател по:

 • Физическо възпитание и спорт

Надка Доковска

Ръководство

Преподавател по:

 • Български език и литература

Невена Серафимова

Ръководство

Преподавател по:

 • Изобразително изкуство

Валя Кръстева

Ръководство

Преподавател по:

 • Български език и литература

Илияна Илиева

Ръководство

Полина Желязкова

Учител

Мария Грозданова

Учител

Зорница Славкова

Учител

Десислава Илиева

Учител

Мария Аббас

Учител

Цветанка Бозаджиева

Учител

Искра Бонева

Учител

Теменужка Узунова

Учител

Стефка Алипиева

Учител

Венета Янкова

Учител

Ваня Цекова

Учител

Росица Гавраилова

Учител

Меглена Пецановска

Учител

Илко Вълков

Учител

Преподавател по:

 • Физическо възпитание и спорт

Цветелина Филипова

Учител

Преподавател по:

 • Биология и здравно образование
 • Изобразително изкуство
 • Химия и опазване на околната среда
 • Човекът и природата

Красимира Славчева

Учител

Преподавател по:

 • Домашна трехника и икономика
 • История и цивилизации
 • Технологии

Светлана Андреева

Учител

Преподавател по:

 • Информационни технологии
 • Компютърно моделиране

Надя Йорданова

Учител

Преподавател по:

 • Математика
 • Физика и астрономия

Анна Йорданова

Учител

Преподавател по:

 • Английски език

Екатерина Толева

Учител

Преподавател по:

 • Английски език

Светослав Димитров

Учител

Преподавател по:

 • География и икономика

Нели Терзиева

Учител

Преподавател по:

 • Физическо възпитание и спорт

Катя Тенекеджиева

Учител

Преподавател по:

 • Изобразително изкуство

Мартин Бадалян

Учител

Преподавател по:

 • Музика

Станимира Миткова

Учител

Мая Буюклиева

Учител

Красимир Гетов

Учител

Тихомира Брункова-Бориславова

Учител

Веска Малцева

Учител

Преподавател по:

 • Български език и литература

Красимира Кирилова - Тодорова

Учител

Преподавател по:

 • Български език и литература

Мария Първанова

Учител

Преподавател по:

 • Час на класа

Десислава Маринова

УчителПодготвителна група

Елвира Гюрева

УчителЦДО

Даниела Мустакова

УчителЦДО

Ана Джампалска - Воденичарска

УчителЦДО

Моника Методиева

УчителЦДО

Георгия Петрова

УчителЦДО

Ивелина Михайлова

УчителЦДО

Силвия Христова - Цветанова

УчителЦДО

Ирена Динева

УчителЦДО

Златка Симеонова

Администрация

Галя Ставрева

Администрация

Галин Лазаров

Администрация

Димо Върбанов

Администрация

Надя Жишкина

Психолог

Иглика Петрова

ЦДО

Корнелия Йосифова

ЦДО

Борис Илиев

ЦДО

Светла Михайлова

ЦДО

Анна Близнакова

ЦДО

Надя Лозанова

ЦДО