ОТЧЕТ ПО ЗДОИ ЗА 2020 ГОДИНА

15-01-2021
Брой получени заявления за достъп до ОИ: нула Даден е отговор с исканата обществена информация.  Неразгледани заявления: няма  Брой заявления, на които не е дадена обществена информация: няма

Стратегия за развитие на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

25-09-2020
Стратегия за развитие на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за периода 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

Правилник за вътрешния трудов ред

24-09-2020
Правилник за вътрешния трудов ред на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за учебната 2020/2021 година

Правилник за дейността на училището

24-09-2020
Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 година

Утвърждаване на планове

16-09-2020
1. План за превенция и контрол срещу Covid 19 на 25. ОУ "Д-р Петър Берон". 2. План за действие в случай, че на работното място е имало човек, за който се подозира или е потвърден за Covid 19. 3. План за действия в условията на Covid 19 на 25. ОУ "…

Отчет по ЗДОИ

31-01-2020
Можете да се запознаете със Закона за достъп на обществена информация ТУК.